Home > Our School > School Information > School Song

School Song

校歌

立 国 大 计 须 百 年 树 人
li guo da ji xu bai nian shu ren

我 校 同 人 以 此 自 克 励
wo xiao tong ren yi ci zi ke li

小 学 教 育 与 中 学 教 育
xiao xue jiao yu yu zhong xue jiao yu

五 育 平 均 发 展 相 砥 砺
wu yu ping jun fa zhan xiang di li

礼 义 廉 耻 忠 孝 仁 爱 好 校 训
li yi lian chi zhong xiao ren ai hao xiao xun

容 忍 谦 让 热 诚 负 责 相 勉 励
rong ren qian rang re cheng fu ze xiang mian li

分 工 合 作 奋 向 万 里 路
fen gong he zuo fen xiang wan li lu

他 日 学 成 为 国 家 效 力
ta ri xue cheng wei guo jia xiao li

School Song (English Version)

Translated into English by Mr Chin Wai Fah

Years it takes to build a nation,
Strive we to this end with valour always,
Nurtured we from childhood through our youth,
Finest essence spread we all our days.
Loving, loyal, filial, upright, courteous be,
Patient, tolerant and humble we shall be.
Work together each dutifully,
Forward to the future eagerly.