Home > Departments > Chinese Language & Culture > 教育资源 (Useful Information)

教育资源 (Useful Information)

词典

教育部批准可使用的词典(点按)

资源网站:

1.新加坡考评局(可以在小六离校会考使用的词典)

 

2.小学华文课程标准2007

 

3. 学乐网(课文录音)

 

4. 语文游戏乐翻天

 

5. 听说e乐园(适于小一至小四的学生)

 

6.The iFlashBook: 我的华文动漫书

 

7.辅助阅读推荐书目2012

 

8.大拇指、小拇指:适合小学生阅读的报纸

 

9.书袋

 

10. “教育伙伴(家长)网站