Home > Departments > Chinese Language & Culture > 教育资源 (Useful Information)

教育资源 (Useful Information)

词典

教育部批准可使用的词典(点按

资源网站:

1.新加坡考评局(可以在小六离校会考使用的词典)

 

2.小学华文课程标准2015

 

3. 学乐网(课文录音)

 

4. 语文游戏乐翻天

 

5.The iFlashBook: 我的华文动漫书

 

6.辅助阅读推荐书目2014

 

7.早报校园

 

8.书袋

 

9.知识网 

 

10.家长指南