Home > Departments > Chinese Language & Culture > 教职员 (Our Team)

教职员 (Our Team)

CHINESE LANGUAGE & CULTURE (CLC)

Ms Wang Haining
HOD Chinese Language & Culture (CLC)
wy
Mdm Cho Yue Wai SH- IR
Mdm Wong Lai Yin LH - CLC
38_Mrs Goh Lai Peng.JPG
Mdm Xie Wei (Senior Teacher) Mdm Chiew Sook Yee
(Senior Teacher)
Mdm Tan Lai Peng (Senior Teacher)

Our Members

kh
Ms Chung Wei-Shan
(P1 & P2
Coordinator)
Ms Lin Yingru
(P2 HCL Rep)
Mdm Huang Xiuqin
(P3 HCL Rep)
Ms Tey Ker Hann
(P3 HCL Rep)
Ms Ng Pei Sin
(P5 & P6 Coordinator)
Mdm Pang Shau Foon
(P5 HCL Rep)
Mdm Wong Oi Lee (P5 CL Rep) Mdm Zhang Jing
(P4 HCL Rep)
see hua
 Mr Liu Jianguo
(P5 & P6 Coordinator) 

Mdm Tan See Hwa
(YH - Int )
Mdm Lim Lin Mdm Li Xing
Teacher

Mrs Koo Xi Yan Mdm Teo Siang Hiok Ms Teo Wei Ren Ms Ong Wei Lin
Ms Song Fang
(P1 HCL Rep)
Ms Kellie Quek
(P3 & P4 Coordinator)
Ms Zhou Jing
(P2 HCL Rep)
Mdm Hon Mui Yong

Chinese Language Department.jpg